Skip to content
Menu
Cart
Twój koszyk jest pusty
Menu

Psychoterapia

stacjonarnie bądź online, czas trwania: 45-50 minut

Psychoterapia to specjalistyczna metoda leczenia, której celem jest poprawa jakości życia pacjenta zmagającego się z różnymi trudnościami natury psychicznej. Podczas psychoterapii zachodzą zmiany w sposobie myślenia i postrzegania siebie, świata i innych osób, odczuwaniu emocji, a także zachowaniu. Dochodzi do wzrostu samoświadomości, samooakceptacji i poczucia własnej wartości.

Dzięki psychoterapii możesz nauczyć się spoglądać na siebie i Twoje życie z dystansu, co pomoże Ci w uświadomieniu sobie nieadaptacyjnych schematów myślenia i działania, które wpływają negatywnie na jakość Twojego życia. Terapia pomoże Ci w budowaniu zdrowej relacji ze sobą i z innymi ludźmi.

Psychoterapia

W procesie psychoterapeutycznym kluczowa jest dla mnie współpraca z pacjentem oparta na szczerości i zaufaniu. Nigdy osobno, a zawsze wspólnie dążymy do rozwiązywania problemów pacjenta. W trakcie terapii pacjent zyskuje coraz większą świadomość siebie, a także uczy się jak wykorzystywać techniki poznawczo-behawioralne do przezwyciężania swoich nieadaptacyjnych myśli, przekonań jak i zachowań. Dzięki temu pacjent zyskuje wiedzę na temat tego jak może radzić sobie z problemem, a także jak zapobiegać jego nawrotom.

Proces psychoterapeutyczny poprzedzony jest konsultacjami psychologicznymi (zwykle 3-5 spotkań), podczas których zbierany jest dokładny wywiad psychologiczny, stawiana jest diagnoza, formułowane są konceptualizacja problemu oraz cele pracy psychoterapeutycznej. Taki wstęp jest bardzo istotny, ponieważ od niego zależy dobór sposobu leczenia.

Czas trwania psychoterapii nie jest określany ściśle. Zawsze jest dostosowany do celów współpracy i potrzeb pacjenta.

Psychoterapia jest przeznaczona dla Ciebie, jeśli:

  • zmagasz się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, zaburzeniami odżywiania,
  • zaburzeniami osobowości
  • masz trudności z regulacją i kontrolą swoich emocji, jak np. lękiem, niepokojem, stresem i złością
  • odczuwasz dużo smutku, przygnębienia, bądź braku energii
  • masz problemy z zachowaniami autodestrukcyjnymi
  • zmagasz się z niskim poczuciem własnej wartości bądź niską samooceną
  • masz trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
  • nie potrafisz być asertywny(a)
Psychoterapia