Skip to content
Menu
Cart
Twój koszyk jest pusty
Menu

Odstąpienie od umowy

Informacja o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na dostarczanie zakupionych przez Państwa treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), wygasa w chwili dostarczenia Państwu produktu będącego treścią cyfrową.

Do momentu dostarczenia przez nas Państwu treści cyfrowych, będąc konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na opisanych wcześniej zasadach.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykonanie usługi przez terminem na odstąpienie od umowy (dot. produktów będących usługami), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę.

W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne Państwa żądanie – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jeżeli wykonują Państwo jako konsument prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ale zanim usługa została w pełni wykonana, mają Państwo obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Zawarte w tym komunikacie zapisy dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.